UlrikaHellbergErkko.fi

Ulrika Hellberg-Erkko

Psykoterapeutti, psykologi

Mitä psykoanalyyttinen eli psykodynaaminen psykoterapia on?

Psykoanalyyttinen psykoterapia on psykoanalyyttiseen teoriaan perustuvaa psyykkisten oireiden ja kärsimysten tutkimista ja hoitoa. Psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa pyritään ymmärtämään ihmisen mielen sisäistä maailmaa suhteessa mielen tiedostamattomiin sisältöihin, niiden taustaan ja syntyhistoriaan. Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteen​a on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia sisäistä kasvua ja muutosta mahdollistavalla tavalla. Psykoanalyyttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja se saattaa kestää useita vuosia. Psykoterapiatunteja on yleensä kaksi - kolme kertaa viikossa. Psykoanalyyttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, jossa psykoterapiaan hakeutuneen omalla henkilökohtaisella psyykkisellä työskentelyllä on keskeinen merkitys. (Helsingin Psykoterapiayhdistys)

Kuka olen

Olen psykodynaamisesti suuntautunut psykologi ja ylemmän erityistason (YET) psykoterapeutti. Työskentelen pääasiassa nuorten aikuisten ja aikusten parissa. Vuodesta 2000 lähtien olen toiminut yksityisenä yksil​öterapeuttina. Olen työskennellyt 20 vuotta perheneuvolan psykologina. Lisäksi olen työskennellyt kriisipsykologina Tukinainen ry:ssä. Olen toiminut myös Osuuskunta Toivon lasten kuntoutusprojektissa. Minulla on KELA-pätevyys kaikkiin ikäluokkiin.

Palvelut

• Yksilöpsykoterapia
• Kuntoutusterapia
• Neuvonta- ja ohjauskäynnit
• Kriisipsykoterapia
• Vanhempainohjanta
• ​Sekä lähivastaanotto että etävastaanotto